Regulamin dla rodziców

Regulamin dla rodziców / opiekunów uczestników zajęć z piłki nożnej

  • • w celu zapisania dziecka na zajęcia należy wypełnić deklarację , szczegółowo zapoznać się z regulaminem dla rodziców i uczestników   zajęć z piłki nożnej
  • • zapisanie dziecka na treningi i jego regularne uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dla uczniów i rodziców
  • • podczas treningu rodzice są nieobecni na sali / boisku (z wyjątkiem wolontariuszy)
  • • rodzice / opiekunowie odbierają dziecko / dzieci po zakończeniu treningu
  • • rodzice informują kierownika / trenera o nieobecności dziecka na treningu
  • • rodzice zobowiązują się zapewnić dziecku / dzieciom odpowiedni strój na trening (strój, obuwie, ochraniacze)
  • • rodzice wolontariusze przychodzą na trening, aby pomóc trenerom (zaprowadzają dzieci do drzwi toalety i upewniają się, iż dziecko wraca na trening po skorzystaniu z toalety); poza tym wolontariusze przynoszą wodę do picia, sprzęt (o potrzebach w danym momencie informuje ich kierownik lub trenerzy)
  • • wszelkiego rodzaju zapytania / uwagi i problemy rodzice zgłaszają kierownikowi piłki nożnej