KL 9     301 9
polski Magda Sobkowicz x2
historia Joanna Renda Line 
geografia nauczyciel
KL 10   311 10
polski Magdalena Sobkowicz x2
historia Joanna Renda Line 
geografia nauczyciel
Kl 11 312 11
polski Bartek Kieres