Zarząd i Kadra Nauczycielska

DYREKCJA POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ

                                               Magda zdjecie  Anna Wolkowicz  

DYREKTOR SZKOŁY

MAGDALENA SOBKOWICZ

ZASTĘPCA DYREKTOR SZKOŁY

MAŁGORZATA WOŁKOWICZ