Cele nauczania w Polskiej Szkole

Polska-mapa-flaga• płynne posługiwanie się językiem polskim w mowie, piśmie i czytaniu

• utrzymanie polskich tradycji i kultury

• nauczanie historii Polski i geografii Polski

• podtrzymywanie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu

• uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (GCSE, A Level) umożliwiających naszym uczniom zdobywanie miejsc na lepszych uczelniach oraz lepszych stanowisk pracy

• tworzenie platformy do wymiany doświadczeń społecznych dla rodziców i dzieci Polskiej Szkoły

• promocja pozytywnych relacji międzykulturowych