Egzaminy GCSE z j. polskiego

okladka GCSEW Polsce miesiąc maj kojarzy się nam z maturami i kwitnącymi kasztanami. W Anglii to również czas egzaminów, podobnie jak czerwiec. Dla uczniów klas 9—11 to okres zdawania egzaminów w GCSE oraz A Level.

Na czym polegają zajęcia przygotowujące oraz egzaminy z języka polskiego, który traktowany jest jako język dodatkowy. Dla naszych uczniów, co prawda jest to język ojczysty, ale to wcale nie oznacza, iż egzaminy są dziecinnie proste. Tabela poniżej przedstawia podstawowe informacje na temat czterech egzaminów w GCSE.

Wyniki egzaminów w przesyłane są do ośrodków w egzaminacyjnych w drugiej połowie sierpnia. Oceniane są przez Polaków zatrudnionych przez AQA (Assessment and Qualifications Alliance).

  Listening Reading Speaking Writing
Data
Czas trwania egzaminu
Jak długo trwa?
13 czerwca 2014
13:30
50 min.
17 czerwca 2014
13:30
1 godzina
Każdy termin przed 15 maja 2014
9 - 12 min.
17 czerwca 2014
14:30
1 godzina
Na czym polega ? Uczniowie nagrania w języku polskim i odpowiadają na pytania w teście po angielsku. Test liczy średnio 30 stron. Uczniowie czytają fragmenty tekstu w języku polskim i   odpowiadają na pytania w teście po angielsku. Test liczy średnio 30 stron. Egzamin składa się z półtoraminutowej prezentacji przedstawianej przez ucznia na temat, który wybrał wcześniej, a następnie egzaminator przeprowadza konwersację na dwa tematy, również wybrane przez uczniów. Cały egzamin przebiega w języku polskim. Należy wypełnić krótką tabelkę oraz napisać dwa wypracowania w języku polskim; do wyboru uczniowie mają 4 tematy z następujących dziedzin: Styl życia, Praca i edukacja, Wypoczynek oraz Środowisko i dom. Podczas egzaminu uczniowie maja prawo korzystać ze słownika polsko-angielskiego w celu sprawdzenia pisowni kłopotliwych wyrazów.
W jaki sposób przygotowują się uczniowie Uczniowie muszą opanować umiejętność rozumienia tekstu słuchanego w języku polskim i przetworzyć zawarte w nim informacje na język angielski. W tym celu podczas zajęć uczniowie praktykują obie umiejętności. Praktykowana jest umiejętność rozumienia tekstu, analizowania ogłoszeń i fragmentów wypowiedzi w celu poprawnego udzielania odpowiedzi na pytania związane z tekstami. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą formy wypowiadania się na dany temat, prezentowania własnych poglądów i konstruowania zdań z wykorzystaniem bogatego zasobu słownictwa. Uczniowie piszą mnóstwo wypracowań, ćwiczą różnorodne formy wypowiedzi pisemnej; wykonują zadania z papierów egzaminacyjnych z poprzednich lat.

Egzaminy A LEVEL z j. polskiego

W naszej szkole uczniowie klas 10 i 11 przygotowują się do egzaminów A Level z języka polskiego. Jest to kontynuacja egzaminów GCSE. To bardziej zaawansowana forma testu pisemnego. Uczniowie muszą zdać jeden egzamin, który trwa dwie i pół godziny (pierwszy etap tzw. AS) albo 3 godziny (A2). Zamieszczamy informacje na temat egzaminów w tabeli, aby pokazać podobieństwa i różnice pomiędzy nimi.

  Egzamin AS
2.5 godz.
23 maja 2014; początek o 13:30
Egzamin A2
3 godziny
2 czerwca 2014; początek o godz. 9:00
Cz. 1 testu Reading comprehension—rozumienie tekstu i udzielanie odpowiedzi na pytania w języku polskim. Zwykle odpowiedzi łatwo znaleźć w tekście, w danym akapicie i wystarczy przepisać zdanie. Reading comprehension—rozumienie tekstu i udzielanie odpowiedzi na pytania w języku pol-skim. Niekiedy odpowiedzi są „porozrzucane” w danym akapicie i należy je znaleźć i podsumować.
Cz. 2 testu Tłumaczenie tekstu— z języka polskiego na angielski. Tłumaczenie tekstu— z języka angielskiego na polski.
Cz. 3 testu Napisać wypracowanie na podany temat; nawiązać do krótkiej historyjki zamieszczonej pod tematem. Napisać dwa wypracowania na tematy spośród 4 zagadnień literackich w oparciu o omawiane lek-tury szkolne oraz filmy:
1) II wojna światowa
2) Walka o niepodległość jako wątek litera-tury polskiej („Kamienie na szaniec”, „Nad Niemnem”, „Śmierć pułkownika”)
3) Moralne i społeczne problemy w drama-cie polskim („Moralność pani Dulskiej”, „Niemcy”, „Tango”)
4) Polskie kino Andrzeja Wajdy („Popiół i diament”, „Człowiek z marmuru”).

Uczniowie naszej szkoły zdają powyz sze egzaminy w angielskich szkołach, do których uczęszczają od poniedziałku do piątku. Jeśli dana szkoła nie wyraziła zgody na wpisanie ucznia na listę egzaminacyjną, dzięki pomocy Peterborough City Council uczniowie zdają egzaminy w Honeyhill Centre na Pastonie, w Peterborough. W naszej szkole egzaminy ustne GCSE odbywały się w sobotę 26 kwietnia oraz w róznych terminach w pozostałych szkołach. Do kilku szkół jechała przeprowadzac egzamin dyrektor szkoły, Aneta Weigelt.

Wszyscy uczniowie klas 9-11 wiedzą kiedy i gdzie zdają egzaminy. Rodzice uczniów dokonują opłaty administracyjnej za egzamin w wysokości £ 25.00 (za egzaminy GCSE) oraz £ 30.00 (osobno za egzamin AS i A2).