Witamy w Polskiej Szkole Sobotniej
im. M. Kopernika w Peterborough

brama

• Naszą siedzibą jest katolicka szkoła St. John Fisher High School.
• Obecnie Polska Szkoła liczy prawie 570 uczniów.
• Jesteśmy czwartą co do wielkości Polską Szkołą Sobotnią w UK!!!
• Nasza szkoła ma bogatą historię. Jej początki sięgają roku 1951.
• Przedstawiamy kilka najważniejszych faktów związanych z historią szkoły

stare
Dawno, dawno temu ….

W Polskim Klubie mieliśmy o wiele mniej dzieci, dostęp do 4 skromnie wyposażonych sal, nie mieliśmy żadnych podręczników. Nauczyciele sami przygotowywali kserokopie na zajęcia, by przekazywać dzieciom wiedzę na takim poziomie, na jaki pozwalały nam istniejące tam warunki.

Niedawno ….
TDA logo1
Thomas Deacon Academy było miejscem, w którym nastapił rozkwit Polskiej Szkoły, a proces ten jest nadal kontynuowany w szkole St. John Fisher.

 historia

 

 

Fakty w liczbach
Rok Szkolny Lokalizacja Liczba uczniów
2008/9 Polski Klub 40
2009/10 TDA 187
2010/11 TDA 312
2011/12 TDA / SJF 454
2012/13 SJF 510
2013/14 SJF 544
2014/15 SJF 570

Praktyczne informacje o szkole

PolskaMacierzSzkolna- obowiązuje podział na 3 semestry
- lekcje odbywają się w soboty w godz. 9:00 – 12:20; po lekcjach jest trening piłki nożnej oraz próba zespołu muzycznego (oraz inne zajęcia pozalekcyjne)
- mamy jedną 20-minutową przerwę po drugiej lekcji (10:30 – 10:50)
- korzystamy z podstawy programowej dla szkół polonijnych za granicą proponowanej przez Polską Macierz Szkolną; bazujemy na programie nauczania opartym na podręcznikach zatwierdzonych przez MEN i dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra oświaty
- wszystkie książki zakupujemy i sprowadzamy z Polski
- mamy 27 grup w szkole; najmłodsze dzieci mają 3 lata, a najstarsi uczniowie 17 lat!!!


term-dates-2014-2015

Autumn Term (14 Saturdays)

September 13th, 20th, 27th

October   4th,11th, 18th, 25th

2nd November - half term

November   8th, 15th, 22nd, 29th

December   6th, 13th

Christmas Break

Spring Term (11 Saturdays)

January   10th,17th, 24th , 31st

February   7th , 14th , 28th

21st February - Half Term

March     7th, 14th, 21st, 28th

Easter Break

Summer Term (10 Saturdays)

April     18th , 25th
May       9th, 16th, 23rd

30th May - Half Term
June       6th, 13th , 27th

20th June - Laxton Hall Trip

July       4th,11th