payment credit cardDokonywanie płatności za szkołę

Rodzice zobowiązani są dokonywania płatności za szkołę – jest to opłata roczna w wysokości £ 300.00  (30£ za 1 dziecko miesięcznie, 45£ za dwoje lub więcej dzieci), ponieważ w przypadku, gdy uczęszcza troje lub czworo dzieci, rodzice nie muszą za nich uiszczać dodatkowej opłaty. Opłaty można dokonywać w miesięcznych ratach (zawsze w dwie pierwsze soboty danego miesiąca, gdy odbywają się zajęcia).

 

  Uwaga nowe konto bankowe szkoly juz dziala :-)

Preferowana formą płatności jest przelew na konto. Istnieje możliwość dokonywania opłat osobiście w recepcji szkoly. 

Oto dane konta Polskiej Szkoły (proponujemy ustawienie opcji: Direct Debit lub Standing order).

Bank     logo SAN    Nr konta   11371311      sort code  090129       

Jeżeli ktoś z powodów osobistych jedzie np. do Polski na 2 lub 3 miesiące, musi kontynuować opłatę za szkołę. W przeciwnym razie uczeń straci miejsce w szkole i na listę uczniów zostanie przyjęte dziecko z listy oczekujących na miejsca w danej klasie.

Nowi rodzice zobowiązani są dokonać wpłaty tzw. wpisowego, które wynosi 25 funtów za każde dziecko.

Jest to jednorazowa opłata administracyjna będąca gwarancją miejsca w naszej szkole. Jednocześnie jest to forma zobowiązania się, iż dana osoba nie zrezygnuje nagle ze szkoły.

Jeżeli ktoś rezygnuje, musi o tym poinformować sekretariat szkoły oraz dokonać zwrotu podręczników. Wpisowe nie ulega zwrotowi.

Dokonanie opłaty tzw. wpisowego” szkoła zażąda po raz drugi w przypadku, gdy ktoś zalegał z opłatami / zrezygnował ze szkoły, ponownie złożył aplikację, a dziecko zostało przyjęte do szkoły po dłuższej przerwie (np. co najmniej kilku miesięcy).

Pieniądze wpłacane przez rodziców przeznaczamy na:

- opłatę za korzystanie z budynku St. John Fisher School, która obejmuje koszt wynajmu sal, koszt zużycia prądu i wody
- opłatę na ubezpieczenie wszystkich dzieci i pracowników szkoły
- zakup podręczników, zeszytów, poradników metodycznych dla nauczycieli,
- zakup książek do czytania (w celu utworzenia biblioteki z polskimi książkami i lekturami),
- zakup pomocy naukowych, np. map ściennych, planszy tematycznych z j. polskiego i matematyki,
- wynagrodzenia dla pracowników szkoły (ponad 60 osób),
- zakup świadectw i certyfikatów oraz nagród na zakończenie roku szkolnego.